Rekultivácia Trávnika

 

 

Kvalitnú trávu na záhrade máme ako odmenu za perfektnú údržbu a pravidelnú starostlivosť. Patrí k nej pravidelné hnojenie, zavlažovanie, kosenie, prerezávanie - vertikutácia, prevzdušňovanie - aerifikácia, vyhrabávanie starej trávy a pod.

Dobrá príprava pôdy je jediná cesta ku kvalitnému trávniku. Ak túto fázu podceníme, nikdy nebudeme mať zelený hustý trávnik. Neskoršia dodatočná rekultivácia pôdy je nákladná a náročná záležitosť. Bohužiaľ v praxi sa príprave podkladu nevenuje taká pozornosť, aká by sa mala. Príprava pôdy si vyžaduje čas.

Ak plánujeme stavbu domu s okolitým trávnikom. Odťažíme zhruba 20 cm, ornicu uložíme na hromadu vysokú 1,5 m Udržiavame ju v nezaburinenom stave (možno vykonávať herbicídom, ktorý pôsobí aj na koreňový systém rastlín).

Akýkoľvek pozemok, na ktorý príde trávny výsev, zbavíme trosiek, veľkých kameňov, kúskov dreva, rôzneho stavebného odpadu. Inak by sa v trávniku voda vsakovala rôznou rýchlosťou, vznikali by nerovnosti, prepadnuté miesta, čo má vplyv na vzhľad a kvalitu trávy.

Pred vlastným rozvezením ornice vykonáme nakyprenie podorničnej vrstvy a modeláciu terénu (pohrabeme, zarovnáme povrch).

Potom rozprestrieme ornicu a povrch opäť urovnáme, zbavíme menších kameňov, hrúd a pod. Veľmi častou chybou je okamžitý výsev trávy po vykonaní terénnych úprav. Naopak, pozemok sa má ponechať pár týždňov v kľude. Medzitým dôjde k zosadaniu zeminy, stabilizuje sa vlaha, ale vyklíčia aj semená burín, ktoré treba opäť zničiť herbicídmi.