Top dressing

 

 

Top dressing je ďalšia možnosť zlepšenia kvality povrchu trávnika, a to aplikáciou sypkého materiálu na povrch trávnika.

Je to aplikácia sypkého materiálu na povrch trávnika. Cieľom je zaplniť všetky malé diery v trávniku, ktoré sa vytvorili počas sezóny a pripraviť hornú vrstvy pôdy pre ďalšiu sezónu. Princíp top dressingu spočíva v "poťahovaní" mačiny, resp. povrchu vegetačného substrátu slabou vrstvičkou špeciálneho, dobre homogenizovaného materiálu.

Príprava zmesi na top dressing:

1. rašelina - by mala byť jemná. Náhradou môže byť dobre rozložená miešanka odumretých listov. Záhradný kompost nie je vhodný, nakoľko obsahuje semená burín.

2. zemina - stredne hrubá - nie íl a nie príliš piesčitá.

3. piesok - jemný, morský piesok nie je vhodný.

Top dressing je najvhodnejšie aplikovať na jeseň (september) v množstve približne 1,5 kg/m2. Zmes je treba rozmiestniť rovnomerne po povrchu.
Po aplikácii top dressing je vhodné povrch trávnika jemne utlačiť.

Výhody top dressingu:

  • trávnik je hustejší - je stimulovaná tvorba bočných odnoží
  • povrch pôdy je neustále obnovovaný, vrchná odumretá vrstva trávnika je rozkladaná, zvyšuje sa odolnosť trávnika voči suchu
  • zlepšuje sa vododržná schopnosť piesčitých pôd
  • zlepšuje sa drenáž príliš ťažkých pôd
  • zavlažovanie je efektívnejšie